ICT

码头现状

码头现状
区分 仁川集装箱码头
靠岸能力 (TEU×泊位数) 2泊位 (3,000×2)
装卸能力(年) 40万TEU
露天堆积场 270,000㎡
码头长度(m) 600
岸壁水深(m) 14

TOC 码头现状

TOC 码头现状
码头的名字 装备现状 事业费用 工程期限 集装箱吞吐量(TEU) 备注
C/C T/C Y/T ‘13 ‘14
ICT 5 14 25 1阶段 - 894亿韩元
2阶段 - 约794亿韩元
3阶段 - 约700亿韩元
'01.8∼'08.7
(1,2阶段)
'13年 : 592,663
'14年 : 628,917