E1CT

码头现状

码头现状
区分 E1 集装箱码头
靠岸能力 (TEU×泊位数) 1泊位 (2,000×1)
装卸能力(年) 14万TEU
露天堆积场 101,800㎡
码头长度(m) 259
岸壁水深(m) 12

TOC 码头现状

TOC 码头现状
码头的名字 装备现状 事业费用 工程期限 集装箱吞吐量(TEU) 备注
C/C T/C Y/T ‘13 ‘14
E1CT 2 6 10 590亿韩元 '07.2∼'08.12 '13年 : 237,800
'14年 : 337,637